Hieronder vind je nieuws over en van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Wil je op de hoogte blijven

Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat nieuws van het kenniscentrum en vanuit het veld. Je ontvangt 6 tot 10 keer per jaar een nieuwsbrief. Zo ben je als eerste op de hoogte van bijvoorbeeld onze nieuwe kennisbrochures en webinars.

Rondetafelgesprekken online
17 mei 2024

Nieuw in het aanbod is dat we in 2024-2025 een reeks online rondetafelgesprekken van 1 uur voor educatieve professionals organiseren over diverse thema’s. De online bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs en die behoefte heeft aan professionele uitwisseling van kennis en informatie en die ook graag wil deelnemen aan een regio overstijgend netwerk. Meedoen betekent dat je ook bereid bent om voorafgaan aan een thema de brochure over het thema te verkennen en het webinar over het onderwerp terug te kijken. De bijeenkomsten zelf worden georganiseerd via Zoom en worden NIET opgenomen.

Vanaf 1 juli 2024 kun je in de agenda de data van de geplande bijeenkomsten vinden. Inschrijven is vanaf dat moment mogelijk.

Nieuwe reeks webinars in het schooljaar 2024-2025
17 mei 2024

Ook in het schooljaar 2024-2025 verzorgt het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid weer een reeks webinars. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere dubbel bijzondere leerlingen; differentiëren in de reguliere klas; peergroeponderwijs; en versnellen. Webinars zullen live te volgen zijn, maar net als dit jaar nemen we de sessies ook op en zijn ze later terug te kijken.

Tijdens de eerste helft van een webinar verzorgt de auteur van de brochuretekst over een thema altijd een inleidende presentatie. De tweede helft van het webinar is altijd een panelgesprek met diverse betrokkenen. Voor de aangekondigde thema’s zoeken we deelnemers voor de panelgesprekken. Ben je ouder, psycholoog, leraar, schooldirecteur, specialist begaafdheid(sonderwijs) en wil je graag een keer deelnemen aan een van onze panels over bovengenoemde thema’s neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Vanaf 1 juli 2024 kun je in de agenda de data van de geplande webinars vinden. Inschrijven is vanaf dat moment mogelijk.

Ben je kartrekker hoogbegaafdheid bij een samenwerkingsverband? Kom dan naar onze landelijke studiedag!
16 mei 2024

Op 19 september 2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een gratis (!) studiedag over hoogbegaafdheid. Het programma sluit aan bij de thema’s van de multimediale brochures die het Kenniscentrum in 2024 heeft uitgebracht. Er zijn lezingen door de verschillende auteurs die aan de brochures hebben meegewerkt en er is gelegenheid tot uitwisseling op landelijk niveau in kleinere gesprekskringen die we organiseren. Deze dag is speciaal bedoeld voor alle kartrekkers van de werkgroepen hoogbegaafdheid binnen de regionale samenwerkingsverbanden.

Bekijk het webinar Hoogbegaafdheid in het VO
16 mei 2024

Op 16 mei 2024 verzorgde het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid het webinar Hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Chelsea O’Brien en Bart Smoors (SG Huizermaat) verzorgden samen de hoofdlezing. Zij zoomden in op twee aspecten die beiden van groot belang zijn: identiteitsontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. In de tweede helft van het webinar was er een panelgesprek waarin drie (ervarings)deskundigen elk vanuit hun eigen ervaring en perspectief in gingen op het thema.

Webinar Alle kansen om te leren! Kansengelijkheid en onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid (16 april 2024)
9 april 2024

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Gastspreker is deze keer Lineke van Tricht (Bureau Talent). Zij verzorgt de hoofdlezing. Panelleden zijn Mirjam Mels (Directeur Beatrixschool Pendrecht), Erwin Dekker (Directeur Agnietenschool) en Han Elbers (Voorzitter college van bestuur VO Haaglanden).

Webinar Als de school niet past: schooluitval en thuiszitten (25 maart 2024)
1 maart 2024

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Op 25 maart 2024 vindt het volgende webinar plaats. Deze keer is het thema Als school niet past: schoolverlaten en thuiszitten. Gastspreker is deze keer Fenne Frumau (PPF). Zij verzorgt de hoofdlezing. Panelleden zijn Mariska Poelman (CBO), Thera de Jong (Emelwerda college Emmeloord) en Martin Schravensande (‘opengeestig pedagoog’ en auteur van De thuiszittersklas)

Publicatie Schooluitval en thuiszitten
19 februari 2024

In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het thema van deze tweede multimediale brochure (thema 8) is ‘Als school niet past: schooluitval en thuiszitten’. We denken vaak dat kinderen pas in het voortgezet onderwijs uitvallen, maar deze brochure maakt duidelijk dat dit echt niet het geval is.

Met deze brochure wil het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid bijdragen aan begrip voor de complexiteit van het probleem en zichtbaar maken dat preventie van schoolverlaten al heel vroeg in de schoolloopbaan van kinderen aandacht verdient. Deze nieuwe brochure staat weer boordevol informatie, praktische tips en video’s. Verschillende professionals en een ouder vertellen hoe zij aankijken tegen het onderwerp.

Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid
18 december 2023

In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het thema van deze eerste multimediale brochure (thema 7) is jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Als scholen willen inspelen op de educatieve behoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, is het relevant dat er vanaf het moment van instroom aandacht is voor wat deze leerlingen nodig hebben. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil graag bijdragen aan die aandacht voor deze doelgroep. Daarom staan in deze multimediale brochure jonge kinderen met kenmerken van begaafdheid centraal. Het accent hebben we daarbij gelegd op de kleuterleeftijd. Het artikel in deze brochure gaat in op het goed ‘verstaan’ van gedrag, de educatieve behoeften van jonge leerlingen en de kansen voor betekenisvol handelen. Daarnaast staan in de brochure tientallen tips voor thuis, in de kinderopvang en op school. In de video’s in de brochure komen educatieve professionals en ouders aan het woord die vanuit persoonlijk perspectief en vanuit hun persoonlijke (beroeps)situatie beschrijven hoe zij aankijken tegen het onderwerp.

Registratie webinar Onderpresteren
21 november 2023

Op 21 november 2023 vond het eerste webinar van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid plaats. Het thema was Onderpresteren. Gastspreker was deze keer Marjolijn van Weerdenburg (RATiO). Panelleden waren Yvonne den Boer (Windesheim), Hetty Meulensteen (LBBO, voorzitter van de afdeling Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid) en Sabine Sypré. Bekijk hieronder de registratie.

Van deze presentatie zijn geen hand-outs beschikbaar. Wél kun je de tekst van de presentatie van Marjolijn van Weerdenburg in zijn geheel nalezen in onze publicatie over onderpresteren.

Publicatie Ontwikkelen aanpak voor dubbel bijzondere leerlingen
30 oktober 2023
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van brochures en korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. In deze zesde brochure staat centraal wat een goede aanpak kan zijn voor deze leerlingen in de klas en op school. Wat zijn de actuele wetenschappelijke inzichten? Vervolgens vertellen leerkrachten hún ervaringen in het tegemoetkomen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen.

Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod.
20 september 2023
Maandag 18 september verzorgde het kenniscentrum i.ov. het ministerie van OCW een webinar waarin de regeling wordt toegelicht. Bekijk hier de presentatie.

Bekijk hieronder de registratie van het webinar.

Publicatie over dubbelbijzonder
7 juli 2023

Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het vijfde thema: dubbel bijzonder.

Wat is dat precies, hoe kun je het herkennen, hoe geef je dubbel- bijzondere leerlingen de beste begeleiding en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?
Lees verder….

Publicatie over onderpresteren
29 juni 2023

Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het derde thema: onderpresteren.

Wat is dat precies, hoe kun je het herkennen, hoe kun je het voorkómen of verhelpen, waar moet je mee rekening houden en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?
Lees verder….

Eleonoor van Gerven programmamanager Kenniscentrum Hoogbegaafdheid
1 juni 2023

Vanaf 1 juni 2023 is Eleonoor van Gerven de programmamanager van het landelijke Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) het Kenniscentrum. Het doel is delen van kennis vanuit beleid, wetenschap en praktijk over talentvolle, creatieve en hoogbegaafde leerlingen en het versterken van bestaande netwerken. In 2022 is het Kenniscentrum van start gegaan. Eleonoor van Gerven zal in de komende periode zorgen voor het verder uitbouwen van een duurzaam kenniscentrum.
Lees verder….

Publicatie Kenniscentrum Hoogbegaafd over signaleren
9 mei 2023

Zo ongeveer iedere maand behandelen we een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het derde thema: signaleren. Hoe je kinderen onderwijs kunt bieden dat past bij hun behoeften begint bij vaststellen wat ze nodig hebben. Kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid hebben specifieke behoeften. Hoe bepaal je wat deze zijn en waar let je op bij het signaleren van specifieke onderwijsbehoeften van (potentieel) hoogbegaafde leerlingen?
Lees verder…