Hieronder vind je nieuws over en van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat nieuws van het kenniscentrum en vanuit het veld. Je ontvangt 6 tot 10 keer per jaar een nieuwsbrief. Zo ben je als eerste op de hoogte van bijvoorbeeld onze nieuwe kennisbrochures en webinars.

Registratie webinar Onderpresteren
21 november 2023

Op 21 november 2023 vond het eerste webinar van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid plaats. Het thema was Onderpresteren. Gastspreker was deze keer Marjolijn van Weerdenburg (RATiO). Panelleden waren Yvonne den Boer (Windesheim), Hetty Meulensteen (LBBO, voorzitter van de afdeling Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid) en Sabine Sypré. Bekijk hieronder de registratie.

Van deze presentatie zijn geen hand-outs beschikbaar. Wél kun je de tekst van de presentatie van Marjolijn van Weerdenburg in zijn geheel nalezen in onze publicatie over onderpresteren.

Publicatie Ontwikkelen aanpak voor dubbel bijzondere leerlingen
30 oktober 2023
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van brochures en korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. In deze zesde brochure staat centraal wat een goede aanpak kan zijn voor deze leerlingen in de klas en op school. Wat zijn de actuele wetenschappelijke inzichten? Vervolgens vertellen leerkrachten hún ervaringen in het tegemoetkomen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen.

Webinar Onderpresteren
27 oktober 2023
Op donderdag 21 november 2023 verzorgt het kenniscentrum een webinar over onderpresteren. In de hoofdlezing van het webinar gaat Marjolijn van Weerdenburg in op wat we vanuit de wetenschap over onderpresteren op dit moment kunnen vertellen. Daarna volgt een paneldiscussie met Yvonne den Boer (Windesheim), Hetty Meulensteen (LBBO, voorzitter van de afdeling Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid) en Sabine Sypré.

Het webinar is vol, aanmelden kan helaas niet meer. Vanaf 25 november is het webinar op onze site terug te zien.

Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod.
20 september 2023
Maandag 18 september verzorgde het kenniscentrum i.ov. het ministerie van OCW een webinar waarin de regeling wordt toegelicht. Bekijk hier de presentatie.

Bekijk hieronder de registratie van het webinar.

18 september: Webinar IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’
14 september 2023
Wat werkt (niet) in de communicatie tussen leraren, ouders, en schoolleiders bij onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid? In het webinar op 18 september 2023 om 16.00 worden de eerste resultaten met u gedeeld. De IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’ focust op de impact van omgevings(f)actoren op onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Deze onderwijsinterventies zijn bedoeld om het passend onderwijs te bevorderen voor deze leerlingen. In de deelstudie wordt de samenwerking en communicatie tussen schoolleiders, leraren en ouders in kaart gebracht.

Nieuwsgierig?! Klik hier om deel te kunnen nemen aan het webinar op maandag 18 september 2023 van 16.00 tot 16.45 uur.

Publicatie over dubbelbijzonder
7 juli 2023

Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het vijfde thema: dubbel bijzonder.

Wat is dat precies, hoe kun je het herkennen, hoe geef je dubbel- bijzondere leerlingen de beste begeleiding en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?
Lees verder….

Publicatie over onderpresteren
29 juni 2023

Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het derde thema: onderpresteren.

Wat is dat precies, hoe kun je het herkennen, hoe kun je het voorkómen of verhelpen, waar moet je mee rekening houden en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?
Lees verder….

Eleonoor van Gerven programmamanager Kenniscentrum Hoogbegaafdheid
1 juni 2023

Vanaf 1 juni 2023 is Eleonoor van Gerven de programmamanager van het landelijke Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) het Kenniscentrum. Het doel is delen van kennis vanuit beleid, wetenschap en praktijk over talentvolle, creatieve en hoogbegaafde leerlingen en het versterken van bestaande netwerken. In 2022 is het Kenniscentrum van start gegaan. Eleonoor van Gerven zal in de komende periode zorgen voor het verder uitbouwen van een duurzaam kenniscentrum.
Lees verder….

Publicatie Kenniscentrum Hoogbegaafd over signaleren
9 mei 2023

Zo ongeveer iedere maand behandelen we een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het derde thema: signaleren. Hoe je kinderen onderwijs kunt bieden dat past bij hun behoeften begint bij vaststellen wat ze nodig hebben. Kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid hebben specifieke behoeften. Hoe bepaal je wat deze zijn en waar let je op bij het signaleren van specifieke onderwijsbehoeften van (potentieel) hoogbegaafde leerlingen?
Lees verder…