Over Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

In de nabije leefomgeving van elk (hoog)begaafd kind moet de noodzakelijke ondersteuning aanwezig zijn, zodat deze zich optimaal en evenwichtig kan ontwikkelen. We willen bijdragen aan het optimaal welbevinden en optimaal functioneren van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Dit voornamelijk gericht op het funderend onderwijs, maar breder beschouwd ook in een doorgaande lijn van voorschool tot en met het hoger onderwijs en de jeugdzorg eromheen. Dat is de missie van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Dit doen we door het ondersteunen van professionals en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het veld van experts eromheen. De rol van Kenniscentrum hierin is: verbinden faciliteren en inspireren. We verbinden opleiders, wetenschappers, beleidsmakers en scholen. We bundelen en ontsluiten beschikbare (wetenschappelijke) kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden. We faciliteren en verbinden bestaande netwerken. We kunnen hiaten in het aanbod vaststellen en een stimulerende en aanjagende rol hebben om deze hiaten – samen met het veld – te dichten. En we inspireren onder andere scholen, professionals, samenwerkingsverbanden om in beweging te komen, om te leren van kansrijke en vooruitstrevende voorbeelden. We bouwen voort op bestaande kennis, antwoorden op praktijkvragen worden snel vindbaar gemaakt en mensen, organisaties en netwerken worden met elkaar verbonden.

De focus voor de komende vijf jaar

Onze focus ligt voor de komende vijf jaar op:

  • Bijdragen aan de continue professionalisering van leraren en andere professionals;
  • Kennisdeling over een passend aanbod voor begaafde leerlingen op iedere school;
  • Een vindpunt zijn voor ouders met onder andere wegwijzers naar passend onderwijs en hulp/ondersteuning;
  • Kennisdeling over de brede ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen;
  • Kennisdeling over de bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Eindresultaat na vijf jaar Kenniscentrum

Er is een zelf en samen-organiserend netwerk van professionals en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het veld van experts en de organisaties eromheen. Het netwerk functioneert als een professionele leergemeenschap die zorgt voor een continue versterking van een dekkend netwerk van begeleiding aan kinderen met begaafdheidskenmerken die passend is en daarbij zo thuisnabij, zo licht en zo inclusief mogelijk ingevuld wordt. 
 
In opdracht van het ministerie van OCW, in samenwerking met partners uit het hb-veld, voert National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid uit.

Contact

Kenniscentrum Hoogbegaafdheid
Toernooiveld 100
6525 EC Nijmegen

  • secretariaat@nationaltalentcentre.nl

Medewerkers

Eleonoor van Gerven

Programmamanager

Martijn de Graaff

Communicatie en websitebeheer

Sabine Kokee

Projectondersteuner en bureauredacteur multimediale brochures

Safira Habiboellah

Secretariaat

Minka Dumont

Communicatie en websitebeheer

Contactformulier

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.