Álle kinderen in Nederland, ongeacht hun afkomst (sociaal-economische status, huidskleur of migratieachtergrond) en/of hun capaciteiten hebben het recht om zich te kunnen ontwikkelen. Een vrije toegang tot passend onderwijs is daarvoor erg belangrijk.

Publicatie Kansengelijkheid: Alle kansen om te leren

Kansengelijkheid
In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het centrale thema van deze multimediale…

Webinar Alle kansen om te leren. Kansengelijkheid en hoogbegaafd.

Kansengelijkheid
In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de…

Kansengelijkheid – Stereotypen

Kansengelijkheid
Als we spreken over stereotypen dan verwijzen we eigenlijk naar breed gedragen opvattingen over de eigenschappen en gedrag van mensen….

Kansengelijkheid – Scaffolding

Kansengelijkheid
Bij scaffolding werk je met een didactiek die specifiek gericht is op het stapsgewijs ondersteunen van de leerling bij het…

Kansengelijkheid – Gekristalliseerde intelligentie

Kansengelijkheid
Gekristalliseerde intelligentie is de vakterm voor kennis die kinderen in hun eigen cultuur hebben aangeboden gekregen en ook kunnen toepassen….

Kansengelijkheid – Fluïde intelligentie

Kansengelijkheid
Fluïde intelligentie is een vakterm waarmee het vermogen tot abstract redeneren wordt omschreven. Bij abstract redeneren gaat het om het…

Kansengelijkheid – Leerlingen vergelijken met een lokale normgroep

Kansengelijkheid
Op het moment dat je leerlingen vergelijkt met een lokale normgroep (bijvoorbeeld met andere leerlingen op een school) zullen niet…

Kansengelijkheid – Logisch redeneren

Kansengelijkheid
Onder logisch redeneren verstaan we het vermogen om je te richten op een taak waarbij je stap voor stap mentaal…

Kansengelijkheid – Strategisch werken aan kansengelijkheid en begaafdheid

Kansengelijkheid
In deze deepdive licht Grethe van Geffen (trainer en organisatieadviseur, Seba cultuurmanagement) tien kritische succesfactoren toe voor het strategisch werken…

Kansengelijkheid – Hoogbegaafd en migratieachtergrond: deel 2

Kansengelijkheid
In deze deepdive (deel 2) vertellen Sima de Bruyn-Daoud (Stichting iQ+) en Leonieke Boogaard (Koepel Hoogbegaafdheid) wat je qua kansengelijkheid…

Kansengelijkheid – Hoogbegaafd en migratieachtergrond: deel 1

Kansengelijkheid
In deze deepdive (deel 1) vertellen Sima de Bruyn-Daoud (Stichting iQ+) en Leonieke Boogaard (Koepel Hoogbegaafdheid) wat je qua kansengelijkheid…

Kansengelijkheid – Kansengelijkheid en inclusie

Kansengelijkheid
Vergroot je de kansenongelijkheid als je focust op hoogbegaafdheid? Wat is het effect van voltijds HB-klassen? Vergroot je dan de…

Kansengelijkheid – Wat is nodig voor beter cultureel-sensitief reageren?

Kansengelijkheid
Onder kinderen van allochtone komaf wordt hoogbegaafdheid minder snel vastgesteld dan bij autochtone kinderen. Wat kunnen we doen om dat…

Kansengelijkheid – Maatwerk moet mogelijk zijn

Kansengelijkheid
Welk onderwijsbod kun je bieden aan dubbel-bijzondere kinderen? Wat goed is voor de een, is ook goed voor de ander….

Kansengelijkheid – Mijn culturele achtergrond en mijn rol als professional

Kansengelijkheid
Welke rol speelt de Marokkaanse achtergrond in het werken als professional voor Sima de Bruyn-Daoud? Als je het niet breed…

Kansengelijkheid – De rol van de leraar en kansengelijkheid

Kansengelijkheid
Wat kunnen leraren zelf doen? Ga bij de binnenkomst van een kind in groep 1 met de ouders in gesprek…

Kansengelijkheid – Wat kunnen we doen om kansenongelijkheid te verkleinen?

Kansengelijkheid
Zie je de noodzaak? Kun je in het klein het verschil maken? Het gaat om wat het kind nodig heeft….

Kansengelijkheid – Wat kunnen leraren doen?

Kansengelijkheid
Hoe kun je de kansen voor alle kinderen optimaliseren? Een goede leraar maakt echt het verschil in een positief en…

Kansengelijkheid – Durf geloof in potentie uit te spreken

Kansengelijkheid
Hoe kun je ook de non-verbale kwaliteiten van kinderen herkennen, als taal daarbij zo’n grote rol spreekt? De ontwikkeling van…

Kansengelijkheid – Wat is er nodig voor kansengelijkheid?

Kansengelijkheid
Hoe heeft de kansengelijkheid zich de laatste 10 jaar ontwikkeld? Wat gebeurt er in de praktijk? Waarom zijn er zoveel…

Kansengelijkheid – Welke voorzieningen zijn nodig?

Kansengelijkheid
Wat moet er aan het aanbod veranderen voor kansengelijkheid voor hoogbegaafden? De achtergrond van ouders mag geen rol spelen bij…

Kansengelijkheid – De bereidheid om iets anders te doen

Kansengelijkheid
Wat kun je doen om hoogbegaafdheid bij alle kinderen ongeacht afkomst en achtergrond beter te signaleren? Wat is het belang…

Kansengelijkheid – Hoe kunnen we die kinderen beter herkennen?

Kansengelijkheid
Welke rol speelt cultuur en de sociaal-economische status van een kind (en de ouders) bij het herkennen van talent en…

Kansengelijkheid – De drempel die taal opwerpt

Kansengelijkheid
Zitten in de plusklas of voltijd HB-onderwijs voor kinderen van blanke, Nederlandssprekende ouders? Welke rol speelt taal bij het signaleren…

Kansengelijkheid – Wat hebben begaafdheid en kansengelijkheid met elkaar te maken?

Kansengelijkheid
Ben je in staat om het onderwijsaanbod voldoende differentiëren? En om een hoog ontwikkelingspotentieel van kinderen te signaleren? Onderzoek laat…

Kansengelijkheid – Gelijke kansen voor hoogbegaafde leerlingen

Kansengelijkheid
Hebben makkelijk lerende kinderen meer of minder kansen om zich naar hun potentieel te ontwikkelen? Geef je kinderen hetzelfde onderwijsaanbod…

Kansengelijkheid – Een open blik is echt nodig

Kansengelijkheid
Ziet het onderwijs hetzelfde als de ouders zien? Heb je als leerkracht wel echt een open blik en zie je…

Kansengelijkheid – Kansengelijkheid in Amsterdam

Kansengelijkheid
Hoe is het gesteld met de kansengelijkheid en segregatie in een gemeleerde stad als Amsterdam? Martin van Rooij interviewt in…

Kansengelijkheid – Wie hebben minder kansen?

Kansengelijkheid
Waarom is het belangrijk om hoogbegaafdheid zo vroeg mogelijk te signaleren? En wat heeft dat te maken met kansengelijkheid? Hoe…

Kansengelijkheid – Wat is kansenongelijkheid?

Kansengelijkheid
Wanneer kun je spreken over kansenongelijkheid en hoe kijken verschillende culturen daar tegenaan? En halen hoogbegaafde leerlingen dan makkelijker het…

Kansengelijkheid – Waar gaat het over bij kansengelijkheid?

Kansengelijkheid
Kansengelijkheid gaat erover dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun potentie, ongeacht waar een kind vandaan komt. Waarom hebben…

Het jonge kind – Zone naastgelegen ontwikkeling

Het jonge kind
De term Zone van naastgelegen ontwikkeling is afkomstig van Vygostki. Vygotski bedoelde daarmee taken waarvoor een leerling net een beetje…