Wat is versnellen precies, werkt het ook en hoe breng je het op een goede manier in praktijk?

Publicaties en video’s

Thematafel over versnellen

Versnellen
Regelmatig organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid speciale thematafels over onderwerpen rond hoogbegaafdheid. Het doel is om diepgang te zoeken en vanuit…

Publicatie over versnellen

Versnellen
In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid onder andere een online kennisplatform, waar kennis over…