19 juni 2024 TopTips Bijeenkomst Leiden

De TopTips bijeenkomsten zijn anders dan ‘gewone’ studiemiddagen. Geen spreker die komt vertellen wat je doen moet, maar succeservaringen van collega’s, die graag van en met elkaar willen leren. Als deelnemer lever je zelf de inhoud aan! Jouw Top Tips zijn goud waard voor je collega’s op andere scholen. Tijdens de TopTips bijeenkomsten wissel je aan de hand van goede ervaringen uit hun eigen praktijk uit ‘wat werkt’.

19 september 2024 Studiedag Hoogbegaafdheid Kartrekkers SWV

Op 19 september 2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een gratis (!) studiedag over hoogbegaafdheid. Het programma sluit aan bij de thema’s van de multimediale brochures die het Kenniscentrum in 2024 heeft uitgebracht. Er zijn lezingen door de verschillende auteurs die aan de brochures hebben meegewerkt en er is gelegenheid tot uitwisseling op landelijk niveau in kleinere gesprekkringen die we organiseren. Deze dag is speciaal bedoeld voor alle kartrekkers van de werkgroepen hoogbegaafdheid binnen de regionale samenwerkingsverbanden.