Naast compacten, verrijken en versnellen (zie Thema is er nog een andere mogelijkheid om te voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten: peergrouponderwijs. Daarmee wordt bedoeld: een aangepaste vorm van onderwijs die leerlingen krijgen aangeboden samen met ‘ontwikkelingsgelijken’ ofwel ‘peers’.

Publicaties en video’s

Thematafel over peer-grouponderwijs

Peergrouponderwijs
Regelmatig organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid speciale thematafels over onderwerpen rond hoogbegaafdheid. Het doel is om diepgang te zoeken en vanuit…

Publicatie over peergroup-onderwijs

Peergrouponderwijs
In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Onderdeel…