Als scholen willen inspelen op de educatieve behoeften van jonge leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, is het relevant dat er vanaf het moment van instroom aandacht is voor wat deze leerlingen nodig hebben. Hoe kun je gedrag goed ‘verstaan’, wat zijn de educatieve behoeften van jonge leerlingen en welke kansen zijn er voor betekenisvol handelen? Het accent ligt hier op de kleuterleeftijd.

Publicaties en video’s

Webinar Jonge begaafde leerlingen

Het jonge kind
In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de…

Webinar Jonge begaafde leerlingen

Het jonge kind
Wanneer: Donderdag 18-01-2024Hoe laat: 16:00-17:30Terugkijken: Via de website van het Kenniscentrum HoogbegaafdheidKosten deelname: gratis In het schooljaar 2023-2024 organiseert het…

Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

Het jonge kind
In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het thema van deze eerste multimediale…

Het jonge kind – Meekijken en kennis vergroten

Het jonge kind
Interview met Anneke Dekkers (intern begeleider) over het ondersteunen van haar collega’s op het gebied van mogelijk hoogbegaafde leerlingen in…

Het jonge kind – Hoe herken je ze?

Het jonge kind
Interview met Anneke Dekkers (intern begeleider) over het herkennen van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze video is gemaakt door…

Het jonge kind – Onderzoekend leren

Het jonge kind
Deepdive met Ragnild Zonneveld (onderwijsadviseur) over onderzoekend leren. Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema…

Het jonge kind – Uitdagend aanbod

Het jonge kind
Deepdive met Ragnild Zonneveld (onderwijsadviseur) over een uitdagend aanbod. Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure…

Het jonge kind – Een rijke leeromgeving

Het jonge kind
Interview met Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar SLO) over leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid…

Het jonge kind – Jongens en meisjes

Het jonge kind
Interview met Lilian van der Poel (specialist ontwikkelingsvoorsprong jonge kind) over signalering als er onvoldoende op de ontwikkelingsvoorsprong van de…

Het jonge kind – Behoeften herkennen

Het jonge kind
Interview met Lilian van der Poel (specialist ontwikkelingsvoorsprong jonge kind) over kenmerken van heel jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze…

Het jonge kind – Een maatje voor elk kind

Het jonge kind
Interview met Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar SLO) over peergroeponderwijs voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid in groep 1-2. Deze video is…

Het jonge kind – Voltijds HB-klas

Het jonge kind
Interview met Ana Bonouvrié (ouder) over de zoektocht naar een passende school voor haar hoogbegaafde kind. Deze video is gemaakt…

Het jonge kind: Herkenning op de kinderopvang

Het jonge kind
Interview met Ana Bonouvrié (ouder) over aandacht voor een ontwikkelingsvoorsprong op de kinderopvang. Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum…

Het jonge kind: Voltijd HB-onderwijs vanaf groep 1

Het jonge kind
Interview met Annemiek van Schie (kleuterleerkracht) over het vanaf de eerste dag herkennen van kenmerken van begaafdheid bij jonge kinderen…

Het jonge kind: Diversiteit vraagt differentiatie

Het jonge kind
Interview met Annemiek van Schie (kleuterleerkracht) over differentiatie bij diversiteit in de groep. Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum…

Het jonge kind – Verbreden, verdiepen en verrijken

Het jonge kind
Interview met Annemiek van Schie (kleuterleerkracht) over hoe je inspeelt op educatieve behoeften. Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum…

Het jonge kind – Metacognitieve feedback

Het jonge kind
Onder metacognitieve feedback verstaan we feedback waardoor de leraar de leerling door vragen te stellen over het handelen van de…

Het jonge kind – Ecologie van de leerling

Het jonge kind
Het begrip ‘Ecologie van de leerling’ is geïntroduceerd voor Van Meersbergen en de Jeninga. Zij baseren zich daarvoor op de…

Het jonge kind – Bewust onbekwaam

Het jonge kind
Volgens Maslow verloopt het leren in vier stadia. Van onbewuste onbekwaamheid naar bewuste onbekwaamheid, naar bewuste bekwaamheid tot uiteindelijk onbewuste…

Het jonge kind – Educatieve context

Het jonge kind
Onder de educatieve context verstaan we de situatie waarin het leren plaatsvindt. In die situatie is niet alleen de leerinhoud…

Het jonge kind – Zone naastgelegen ontwikkeling

Het jonge kind
De term Zone van naastgelegen ontwikkeling is afkomstig van Vygostki. Vygotski bedoelde daarmee taken waarvoor een leerling net een beetje…

Het jonge kind – Executieve vaardigheden

Het jonge kind
Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn om je gedrag te sturen om een (school)taak goed uit te…

Het jonge kind – Self-efficacy

Het jonge kind
Self efficacy is het beste te omschrijven als bij de start van een taak het inzicht en vertrouwen hebben dat…

Het jonge kind – educatieve behoeften

Het jonge kind
Onder educatieve behoeften verstaan we alles wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij kun je onderscheid…

Het jonge kind – Empirisch onderzoek

Het jonge kind
Empirische kennis is kennis die voorkomt uit wetenschappelijke onderzoek. Bij empirisch onderzoek beantwoord de onderzoeker een onderzoeksvraag door systematisch data…

Het jonge kind – Casestudy

Het jonge kind
Een casestudy is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek thema of een specifiek probleem. Een ander woord voor casestudy is…