We denken vaak dat kinderen pas in het voortgezet onderwijs uitvallen, maar dat is echt niet het geval. Bij sommige kinderen constateren school en/of ouders al op relatief jonge leeftijd dat het onderwijs niet past, of de leerling constateert dit zelf. De betrokkenen proberen dan vaak lange tijd om het onderwijs passend te maken.

Publicatie Schooluitval en thuiszitten

Schooluitval
In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het thema van deze tweede multimediale…

Schooluitval – Trauma

Schooluitval
De term trauma gebruiken we als iemand na een ervaring sterke gevoelens van angst, verdriet eenzaamheid of woede ervaart en…

Schooluitval – Begeleiden bijna thuiszitters

Schooluitval
Bij thuiszitters of dreigende uitval is het belangrijk om goed naar de leerling te blijven kijken. Marilène van Eijk (Praktijk…

Schooluitval – Knelpunten en kansen

Schooluitval
Er is niet één type schoolverlater of thuiszitter. Maar het is lastig om de signalen te herkennen van het bijna…

Schooluitval – De mismatch met het systeem

Schooluitval
Interview met Wanda Glebbeek (jeugdhulpverlener en hoogbegaafdheidsspecialist bij Atalanta) ziet dat de oorzaak van de schooluitval vaak bij de kinderen…

Schooluitval – Wacht niet tot het misgaat

Schooluitval
Interview met Wanda Glebbeek (jeugdhulpverlener en hoogbegaafdheidsspecialist bij Atalanta) over preventie en het herkennen van signalen. We wachten vaak met…

Schooluitval – Ontwikkelplekken

Schooluitval
Interview met Wanda Glebbeek (jeugdhulpverlener en hoogbegaafdheidsspecialist bij Atalanta) over ontwikkelplekken, plekken waar kinderen komen en je kijkt hoe je…

Schooluitval – Wat is er aan de hand?

Schooluitval
Interview met Wanda Glebbeek (jeugdhulpverlener en hoogbegaafdheidsspecialist bij Atalanta) over de weg van het kind naar het expertisecentrum Atalanta en…

Schooluitval – Zicht op het probleem

Schooluitval
Interview met Wanda Glebbeek (jeugdhulpverlener en hoogbegaafdheidsspecialist bij Atalanta) ziet dat uitvallers relatief vaak hoogbegaafd zijn. Maar in hoeverre is…

Schooluitval – De weg terug naar school

Schooluitval
Interview met Tatjanna Daalmans (gedragsdeskundige i.o. en procesbegeleider bij JGZ Almere) over hoe je deze kinderen terugkrijgt naar het onderwijs…

Schooluitval – In gesprek met de leerling

Schooluitval
Interview met Tatjanna Daalmans (gedragsdeskundige i.o. en procesbegeleider bij JGZ Almere) over het vroegtijdig betrekken van jeugdzorg en hoe je…

Schooluitval – Thuiszitten, daar gaat een lange weg aan vooraf

Schooluitval
Interview met Tatjanna Daalmans (gedragsdeskundige i.o. en procesbegeleider bij JGZ Almere) over waarom kinderen, van kleuter tot tieners, thuis komen…

Schooluitval – Een masker op

Schooluitval
Interview met Mia Frumau (GZ-psycholoog, PFF Centrum voor Hoog ontwikkelingsPotentieel) over waarom kinderen niet altijd laten zien wat er speelt….

Schooluitval – Hulpverlening

Schooluitval
Interview met Mia Frumau (GZ-psycholoog, PFF Centrum voor Hoog ontwikkelingsPotentieel) over het verloop van het proces, en de betrokken partijen,…

Schooluitval – De omvang van het probleem

Schooluitval
Interview met Mia Frumau (GZ-psycholoog, PFF Centrum voor Hoog ontwikkelingsPotentieel) over de ontwikkeling die ze zit in de problematiek van…

Schooluitval – Leer ze zien

Schooluitval
Interview met Mia Frumau (GZ-psycholoog, PFF Centrum voor Hoog ontwikkelingsPotentieel) die steeds meer kinderen en jongeren tussen de wal en…

Schooluitval – Wat doet thuiszitten met je als ouder?

Schooluitval
Interview met Inge Briedé (ouder van twee hoogbegaafde kinderen die thuis kwamen te zitten) over de enorme impact op de…

Schooluitval – Adviezen aan andere ouders

Schooluitval
Interview met Inge Briedé (ouder van twee hoogbegaafde kinderen die thuis kwamen te zitten) waarin ze adviezen geeft aan ouders…

Schooluitval – ‘Het was een zoektocht vanaf groep 3.’

Schooluitval
Interview met Inge Briedé (ouder van twee hoogbegaafde kinderen die thuis kwamen te zitten) over de bewogen zoektocht naar passend…

Schooluitval – De Liaan: Een voorziening voor thuiszitters

Schooluitval
Agnes van der Beek (Specialist Begaafdheid) over ‘De Liaan’, een lesvoorziening voor thuiszitters van samenwerkingsverband 2305 PO, uitgevoerd door het…

Schooluitval – Als de leerling eenmaal thuiszit

Schooluitval
Interview met Agnes van der Beek (Specialist Begaafdheid) over het (blijven) begeleiden van thuiszitters en het programma van ‘De Liaan’…

Schooluitval – Copingmechanismen

Schooluitval
Copingmechanismen zijn manieren waarop je als mens omgaat met situaties die spanning bij je oproepen, situaties waarin je voor problemen…

Schooluitval – Goodness-of-fit

Schooluitval
Goodness-of-fit heeft te maken met afstemming tussen individu en de omgeving. In het onderwijs gaat goodness-of-fit om het passend maken…

Schooluitval – regievoerder

Schooluitval
Als een situatie rondom een leerling zorgelijk wordt en er tegelijkertijd meerdere personen bij de ondersteuning van de leerling betrokken…

Schooluitval – Crisogene ontwikkeling

Schooluitval
Bij een crisogene ontwikkeling ontstaat er een situatie waarbij de balans tussen draagkracht en draaglast wordt verstoord. De draagkracht is…

Schooluitval – Extracurriculaire activiteiten

Schooluitval
Dit zijn alle activiteiten die voor leerlingen georganiseerd worden buiten het vaste leerstofaanbod om. Dit kan variëren van speciale projecten,…

Schooluitval – Leerfrustratie

Schooluitval
De term leerfrustratie verwijst naar een situatie waarin leerlingen ervaren dat het proces van groei van bewuste onbekwaamheid naar bewuste…

Het jonge kind – Ecologie van de leerling

Het jonge kind
Het begrip ‘Ecologie van de leerling’ is geïntroduceerd voor Van Meersbergen en de Jeninga. Zij baseren zich daarvoor op de…