Publicatie Ontwikkelen aanpak dubbel bijzondere leerlingen

oktober 2023

Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van brochure of korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het zesde thema: het ontwikkelen van een aanpak voor dubbel bijzondere leerlingen.

In de vorige brochure hebben we vooral aandacht besteed aan het signaleren van dubbel
bijzondere leerlingen, in deze zesde brochure over (hoog)begaafdheid staat centraal wat een goede aanpak kan zijn voor deze leerlingen in de klas en op school.

  • Het artikel vanuit de wetenschap laat zien wat de actuele wetenschappelijke inzichten zijn op het gebied van de afstemming op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze dubbel bijzondere leerlingen.
  • In twee interviews vertellen leerkrachten vervolgens wat hún ervaringen zijn in het tegemoetkomen aan deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
  • Rode draad in de bijdragen vanuit wetenschap en praktijk is het belang van maatwerk.

Publicatie

Delen