Er zijn in het voortgezet onderwijs heel diverse initiatieven om aan te sluiten op de educatieve behoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Daarbij zoeken vo-scholen naar kansen en mogelijkheden om binnen het concept van wat zijzelf als ‘goed’ onderwijs beschouwen ook voor de begaafde leerlingen het aanbod goed af te stemmen op wat dan nodig zou zijn. Hoe pak je dat aan met zowel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling als – in de adolescentie een minstens even belangrijke andere ontwikkelingstaak – de ontwikkeling van een eigen identiteit? Wat draagt bij aan succes en wat is mogelijk van invloed als leerlingen zich niet zo succesvol ontwikkelen als eigenlijk wordt verwacht?

Publicatie Hoogbegaafdheid in het VO

Hoogbegaafdheid in het VO
In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het centrale thema van deze multimediale…

Webinar Hoogbegaafde leerlingen in het VO

Hoogbegaafdheid in het VO
In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de…

Hoogbegaafdheid in het VO – Identiteit

Hoogbegaafdheid in het VO
Identiteit is een best ingewikkeld begrip dat we toch veel gebruiken. Want wat is dat nu precies identiteit? Het ontwikkelen…

Hoogbegaafdheid in het VO – Stressoren

Hoogbegaafdheid in het VO
Stressoren zijn factoren die ervoor zorgen dat iemand sterke spanningen of stress ervaart. Deze stressoren kunnen zich overal voor doen…

Hoogbegaafdheid in het VO – Conformiteit en individualiteit

Hoogbegaafdheid in het VO
Bij conformiteit gaat het erom hoe jongeren zich aanpassen aan de groep of aan wat zij denken dat de groepsnorm…

Hoogbegaafdheid in het VO – Verwachtingspatronen

Hoogbegaafdheid in het VO
Bij verwachtingspatronen gaat het erom dat er iets van een mens verwacht wordt op basis van eerder getoond gedrag of…

Hoogbegaafdheid in het VO – Productiedeficiëntie

Hoogbegaafdheid in het VO
Een productiedeficiëntie verwijst naar een situatie waarin de leerling wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, maar deze niet…

Hoogbegaafdheid in het VO – Beschikbaarheidsdeficiëntie

Hoogbegaafdheid in het VO
Een deficiëntie is een tekort. Een beschikbaarheidsdeficiëntie verwijst in de context van de brochure over begaafdheid in het vo, naar…

Hoogbegaafdheid in het VO – Deepdive Identiteitsontwikkeling

Hoogbegaafdheid in het VO
In deze deepdive vertelt Ophélie Desmet (directeur Center for Gifted Studies, Valdosta State University, VS) over de ontwikkelingstheorie van Erik…

Hoogbegaafdheid in het VO – Deepdive Overgang PO naar VO

Hoogbegaafdheid in het VO
In deze deepdive vertelt Lilian Snijders (trainer didactisch coachen, opleider Beeldcoaching, ECHA-specialist) over aandachtspunten bij de instroom en doorstroom in…

Hoogbegaafdheid in het VO – Deepdive Executieve vaardigheden in het VO

Hoogbegaafdheid in het VO
In deze deepdive vertelt Lilian Snijders (trainer didactisch coachen, opleider Beeldcoaching, ECHA-specialist) dat als leerlingen op het vo komen ze…

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat is er nodig om tot leren te komen?

Hoogbegaafdheid in het VO
Christa vertelt dat leraren in het vo vaak meer kennis nodig hebben over hoogbegaafdheid. Ze weten bijvoorbeeld niet dat deze…

Hoogbegaafdheid in het VO – De overgang van po naar vo

Hoogbegaafdheid in het VO
Christa vertelt over hoe de overgang van het po naar het vo verloopt voor hoogbegaafde leerlingen. Waar leerlingen in het…

Hoogbegaafdheid in het VO – De rol van de bovenschoolse begeleider

Hoogbegaafdheid in het VO
Karen vertelt dat ze in de begeleiding van de hoogbegaafde leerlingen breder kijken dan alleen naar cognitie. En over het…

Hoogbegaafdheid in het VO – Vanuit de wieg meteen op de fiets naar de stad

Hoogbegaafdheid in het VO
Karen werkt veel met leerlingen die uitvallen in het vo, dat zijn regelmatig hoogbegaafde leerlingen. Zij komen in beeld als…

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat zou je doen als je een grote zak met geld had?

Hoogbegaafdheid in het VO
Ingrid geeft antwoord op de vraag wat ze zou doen voor hoogbegaafde leerlingen als ze een grote zak met geld…

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat doet de voorziening?

Hoogbegaafdheid in het VO
Ingrid vertelt over het aanbod voor de 24 leerlingen in ‘De Schakelklas’. Leerlingen moeten weer wennen aan de schoolse setting…

Hoogbegaafdheid in het VO – De Schakelklas

Hoogbegaafdheid in het VO
Ingrid vertelt over ‘De Schakelklas’ in regio Leiden, een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die zijn uitgevallen in het reguliere vo….

Hoogbegaafdheid in het VO – Peergroepen

Hoogbegaafdheid in het VO
Hannah vertelt over de peergroepen (onder lestijd en met begeleiding). Er is zowel aandacht voor ‘hoe gaat het met jou’…

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat doen jullie anders dan 5 jaar geleden?

Hoogbegaafdheid in het VO
Hannah vertelt wat er veranderd is sinds ze 5 jaar geleden zijn gestart met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, zoals…

Hoogbegaafdheid in het VO – De start

Hoogbegaafdheid in het VO
Hannah vertelt dat ze bij alle schooltypen in het vo meer- en hoogbegaafde leerlingen ziet. Een aantal docenten zijn ECHA-specialist…

Hoogbegaafdheid in het VO – Een gewaagde stap

Hoogbegaafdheid in het VO
Sanne en haar man kozen voor een onderwijstype dat zich nog niet bewezen had en in een experimentele fase zat:…

Hoogbegaafdheid in het VO – Doorstroom naar het vo

Hoogbegaafdheid in het VO
Eind groep 8 kreeg de dochter van Sanne een VMBO-advies. Daar schrok haar dochter enorm van en tóen ging ze…

Hoogbegaafdheid in het VO – Zo ging het op de basisschool

Hoogbegaafdheid in het VO
Op de basisschool kreeg de dochter van Sanne extra aanbod vanaf groep 6. Tot die tijd was haar dochter aan…

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat te doen bij uitval?

Hoogbegaafdheid in het VO
Christa vertelt dat leerkrachten in het po dichter op de leerling en de ouders zitten. In het vo moeten leerlingen…

Hoogbegaafdheid in het VO – Het gaat niet om cognitie alleen

Hoogbegaafdheid in het VO
Karen vertelt dat het zicht op de hoogbegaafde leerlingen steeds beter wordt en er meer zorg is. Maar ze ziet…