Kennis en netwerk van en voor onderwijs aan (hoog)begaafden

In de nabije leefomgeving van elk (hoog)begaafd kind moet de noodzakelijke ondersteuning aanwezig zijn, zodat deze zich optimaal en evenwichtig kan ontwikkelen. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid doet dit door – landelijk en regionaal – professionals en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen, en het veld van experts eromheen.


Multimediale brochures


Nieuw in de kennisbank

Webinar Hoogbegaafde leerlingen in het VO

Hoogbegaafdheid in het VO

Hoogbegaafdheid in het VO – Identiteit

Hoogbegaafdheid in het VO

Hoogbegaafdheid in het VO – Stressoren

Hoogbegaafdheid in het VO

TalentStimuleren

TalentStimuleren.nl is het landelijke communityplatform over (hoog)begaafdheid, talentontwikkeling en creativiteit. Samen leren om talenten te stimuleren en passende ontwikkelruimte te creëren.

Partners