Kennis en netwerk van en voor onderwijs aan (hoog)begaafden

In de nabije leefomgeving van elk (hoog)begaafd kind moet de noodzakelijke ondersteuning aanwezig zijn, zodat deze zich optimaal en evenwichtig kan ontwikkelen. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid doet dit door – landelijk en regionaal – professionals en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen, en het veld van experts eromheen.

Bekijk hier de presentatie van het webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod.

Nieuw in de kennisbank

TalentStimuleren

TalentStimuleren.nl is het landelijke communityplatform over (hoog)begaafdheid, talentontwikkeling en creativiteit. Samen leren om talenten te stimuleren en passende ontwikkelruimte te creëren.

Passend aanbod

Publicatie Ontwikkelen aanpak dubbel bijzondere leerlingen

Passend aanbod
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van brochure of korte artikelen, verwijzingen…

Publicatie over dubbel bijzondere leerlingen

Herkennen en erkennen
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende…

Persoonlijke ontwikkeling

Thematafel over versnellen

Passend aanbod
Regelmatig organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid speciale thematafels over onderwerpen rond hoogbegaafdheid. Het doel is om diepgang te zoeken en vanuit…

ECHA2022 – Desirée Houkema, Betekenisvol leren en zin-gevend leven

Persoonlijke ontwikkeling
Op deze site plaats het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid kennis die we verzameld en ontwikkeld hebben in samenwerking met mensen uit wetenschap,…

Professionalisering

Publicatie Ontwikkelen aanpak dubbel bijzondere leerlingen

Passend aanbod
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van brochure of korte artikelen, verwijzingen…

Publicatie over dubbel bijzondere leerlingen

Herkennen en erkennen
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende…

Herkennen en erkennen

Publicatie over dubbel bijzondere leerlingen

Herkennen en erkennen
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende…

Publicatie over onderpresteren

Herkennen en erkennen
Ongeveer iedere maand behandelen we als Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende…

Samenwerken

ECHA2022 – Tijl Koenderink, De zeven fases

Professionalisering
Op deze site plaats het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid kennis die we verzameld en ontwikkeld hebben in samenwerking met mensen uit wetenschap,…

ECHA2022 – Niamh Stack, More than the sum of its parts

Persoonlijke ontwikkeling
Op deze site plaats het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid kennis die we verzameld en ontwikkeld hebben in samenwerking met mensen uit wetenschap,…

Partners