Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid inventariseert momenteel de gegevens van professionals in onderwijs en zorg die zich beroepshalve bezighouden met hoogbegaafdheid. Het doel is om aan de hand van deze gegevens een sociale kaart te ontwikkelen waarin experts en instanties die werkzaam zijn op het terrein van hoogbegaafdheid zijn opgenomen. De kaart moet straks ouders, leerlingen en collega-instanties helpen om de weg vinden naar professionele ondersteuning en expertise.

We nodigen professionals die opgenomen willen worden op deze sociale kaart uit om een vragenlijst in te vullen. Een samenvatting van de gegevens die je aanlevert zal op internet gepubliceerd worden. Zo hebben bezoekers van de website van het Kenniscentrum straks de gelegenheid op basis daarvan professionals te kunnen selecteren met wie ze graag in contact willen komen voor ondersteuning en/of begeleiding.

De enquête bestaat uit verschillende onderdelen. We vragen naar vier soorten gegevens

Eenmaal per jaar ontvang je een melding van ons om jouw gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. De eerste versie van de sociale kaart wordt gepubliceerd in juni 2024 via de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.