Op 19 september 2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een gratis (!) studiedag over hoogbegaafdheid. Het programma sluit aan bij de thema’s van de multimediale brochures die het Kenniscentrum in 2024 heeft uitgebracht. Er zijn lezingen door de verschillende auteurs die aan de brochures hebben meegewerkt en er is gelegenheid tot uitwisseling op landelijk niveau in kleinere gesprekskringen die we organiseren.

Voor wie

Deze dag is speciaal bedoeld voor alle kartrekkers van de werkgroepen hoogbegaafdheid binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Er is plaats voor maximaal 2 personen per samenwerkingsverband. Zo kan zowel de kartrekker vanuit het primair onderwijs als de kartrekker vanuit het voortgezet onderwijs van elk samenwerkingsverband deelnemen.

Programma

09:00 – 09:30 uur Binnenkomst deelnemers

09:30 – 09:45 uur Dagopening Eleonoor van Gerven

09:45 – 10:15 uur Willemien Eikelboom: Ik houd gewoon van het onderwijs

10:15 – 11:15 uur 1e ronde lezingen
– Lezing Bart Smoors: (Begaafdheid in het VO)
– Lezing Ragnild Zonneveld: Sociale en emotionele ontwikkeling

11:15 – 11:45 uur Koffie- & theepauze

11:45 – 12:45 uur 2e ronde lezingen
– Lezing Eleonoor van Gerven: Jonge kinderen met kenmerken van begaafdheid
– Lezing Lineke van Tricht: Kansengelijkheid

12:45-14:00 Lunch

14:00 – 15:00 uur Uitwisselen op landelijk niveau: wat doen we en wat kunnen we delen?

15:00 – 15:30 uur Koffie- & theepauze

15:30 – 16:30 uur 3e ronde lezingen
– Lezing Fenne Frumau: Schooluitval & thuiszitten
– Lezing Annemieke Weterings: Dubbel bijzondere leerlingen

16:30 – 17:00 uur Afronding van de dag met een drankje/hapje

Locatie

Aristo Lunetten, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.

Inschrijven

Geef je op via DEZE link